BÁNH QUY CHO TỪ THIỆN

Chúng tôi sử dụng lòng trắng trứng để làm bánh miễn phí và từ thiện. Khách hàng có thể ăn chúng và tặng một ít tiền trong một hộp khác. Toàn bộ tiền sẽ được sử dụng để mua quần áo, sách, sữa … cho trẻ em khuyết tật ở quận 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *